การลดขนาดรูป หลายๆรูปพร้อมๆกัน

การลดขนาดรูป หลายๆรูปพร้อมๆกัน การลดขนาดไฟล์ภาพ หลายๆไฟล์ในครั้งเดียว เราสามารถที่จะใช้โปรแกรม ACDSee ช่วยได้ (ซึ่งคิดว่าทุกเครื่องน่าจะมีติดเครื่องไว้อยู่แล้ว) โดยที่เราจะสามารถตั้งค่าได้ทั้งด้านกว้างและยาว ตามต้องการ วิธีการ คือ 1. เปิดโปรแกรม ACDSee แล้วเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนขนาด กี่อันก็ได้ (ใน ตย. เลือกทุกอันเลย 26 อัน) 2. ไปที่เมนู T …

Read More »

การ Die-Cut แบบง่ายๆด้วย Photoshop CS 6.0

การ Die-Cut แบบง่ายๆด้วย Photoshop CS 6.0 การ Die-Cut แบบง่ายๆด้วยเครื่องมือใน Photoshop CS 6.0 แต่เทคนิคนี้จะใช้ได้ดีกับรูปที่ object หรือสิ่งที่เราต้องการ นั้น มีสีแยกออกมาอย่างชัดเจนกับพวกพื้นหลัง แล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถแก้ไขพื้นหลังได้ง่ายๆเลย ขั้นตอน คือ 1. เปิดภาพที่ต้องการขึ้นมา สังเกตในภาพจะเห็นได้เลยว่ามีวัตถุ ที่วางอยู่บนพื้นหลังชัดเจน …

Read More »