Tag Archives: paypal

ประเภทบัญชี Paypal (Paypal Account Types)

Paypal.com จะมีบัญชีอยู่ 3 รูปแบบ คือ Personal, Premier และ Business ซึ่งเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เราสมัครบัญชี Paypal ในตอนแรกเลย ทั้ง 3 ประเภทบัญชีนี้ ก็มีข้อแตกต่างกัน ดังนี้ คือ ในรูปด้านบนจะแสดงถึงทั้ง 3 ชนิดของ Paypal Account Types Paypal Account Types ทั้ง 3 ประเภท นั้น จะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้าง ดังนี้ คือ 1. Personal: เป็นบ …

Read More »

การยืนยันตัวตน Paypal

หลังจากที่เรา สมัคร paypal เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือจะต้องยืนยันตัวตนกับทาง paypal เพื่อที่จะเพิ่มลิมิตการรับ-ส่งเงิน ของบัญชีของเรา รวมถึงการถอนเงินออกจากบัญชี ก่อนอื่นเราต้องมีบัตรเครดิตก่อน แนะนำให้ใช้ของกสิกรก็ได้ ทำผ่าน k-cyberbanking ได้เลย 1. ลอคอินเข้าบัญชี paypal ของเราก่อน จะเห็นคำว่า Status : Unverified Get Verified ก็ให้เรากดเข้าไปที่ G …

Read More »

ขั้นตอนการสมัคร Paypal

หากเราต้องการที่จะทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ โดยเฉพาะที่ต้องเกี่ยวข้องกับการรับเงิน-ส่งเงินในสกุลเงินต่างประเทศ เช่น USD ($) นั้น เราควรที่จะมีบัญชี paypal เอาไว้เพื่อทำธุรกรรมดังกล่าว โดยการสมัครและใช้งานก็ง่ายๆ คือ เราต้องมี Email กับ บัญชีธนาคาร ไว้ ก็พอแล้วสำหรับการรับเงิน แต่ถ้าจะจ่ายเงินก็ต้องมีบัตรเครดิตไว้ด้วย (แนะนำว่าถ้าจะใช้สำหรับการจ่ายเงิ …

Read More »