Tag Archives: filezilla server

FileZilla Server คืออะไร การติดตั้ง การใช้งาน

โปรแกรม FileZilla Server คือ โปรแกรมที่ไว้สำหรับจำลองเครื่องของเราให้เป็นเครื่อง ftp server ไว้สำหรับเก็บไฟล์หรือทำงานเป็นเครื่อง server ไว้แจกจ่ายไฟล์ได้ โดยที่เราสามารถกำหนดและตั้งชื่อ user พร้อมทั้งกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานได้ ว่าจะให้เข้าไปที่ folder ใดบ้าง และมีระบบ log file ไว้ให้เราตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วย เราสามารถ download ตัวโปรแกรม FileZil …

Read More »