Tag Archives: Di-Cut ด้วย Photoshop

การ Die-Cut แบบง่ายๆด้วย Photoshop CS 6.0

การ Die-Cut แบบง่ายๆด้วย Photoshop CS 6.0 การ Die-Cut แบบง่ายๆด้วยเครื่องมือใน Photoshop CS 6.0 แต่เทคนิคนี้จะใช้ได้ดีกับรูปที่ object หรือสิ่งที่เราต้องการ นั้น มีสีแยกออกมาอย่างชัดเจนกับพวกพื้นหลัง แล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถแก้ไขพื้นหลังได้ง่ายๆเลย ขั้นตอน คือ 1. เปิดภาพที่ต้องการขึ้นมา สังเกตในภาพจะเห็นได้เลยว่ามีวัตถุ ที่วางอยู่บนพื้นหลังชัดเจน …

Read More »