Tag Archives: สีของไข่มุก

คุณสมบัติของไข่มุกแท้ (Real Pearl)

ไข่มุกแท้ (Real Pearl) นั้นสิ่งที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ ในสมัยโบราณ มีความเชื่อกันว่าไข่มุกเป็นของที่มีค่าสูงส่งเหมาะสำหรับชนชั้นสูง และตามนิยายหรือตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา เชื่อว่าไข่มุกเป็นหยดน้ำตาแห่งความสุขของเทพธิดาที่หลั่งออกมาให้กับชะตาชีวิตของมนุษย์ ไข่มุกเกิดจากเม็ดทรายขนาดเล็กหรือเศษสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กถูกพัดพาเข้าไปภายในตัวหอยมุกแล้วทำให้ต …

Read More »