Tag Archives: ที่วัดขนาดแหวน ซื้อที่ไหน

วิธีการวัดขนาดแหวน

ในการจะซื้อเครื่องประดับประเภทแหวนนั้น เราจำเป็นที่จะต้องทราบขนาดของนิ้วของเราหรือก็คือขนาดของแหวนที่เราจะสวมใส่นั่นเอง ซึ่งวิธีการวัดขนาดแหวนแบบมาตรฐานก็คงต้องใช้ ที่วัดขนาดแหวน ซึ่งเราอาจจะไม่มีติดตัวหรือไม่สามารถหาได้ ณ. เวลานั้น ดังนั้นเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้วิธีการอื่นๆเพื่อที่จะวัดขนาดแหวนได้ โดย วิธีที่ 1 : ใช้แหวนที่มีอยู่แล้วมาเทียบขนาดเ …

Read More »