Tag Archives: ถ่ายรูปให้สวยด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ

12 เทคนิคสำคัญสำหรับช่างภาพกล้องมือถือ

Photographer Richard Koci Hernandez says he loves to take pictures of men in fedoras สำหรับคนที่ต้องการที่จะถ่ายภาพให้สวยงามด้วยกล้องมือถือ smartphone นั้น แนะนำให้ลองใช้เทคนิคเหล่านี้ดู เผื่อที่จะดึงศักยภาพของกล้องของคุณออกมาให้ได้อย่างเต็มที่ Hernandez กล่าวว่า “ผู้คนไม่เข้าใจและไม่เชื่อว่า ภาพจากกล้องมือถือ จะให้โอกาสที่ดีแก่ช่างภาพ“ และกล่าวเสร …

Read More »